Prodej provozních objektů

Počet položek: 10
Výstavní hala - k dispozici
Vloženo: 26. 06. 14
Lokalita: Chrudim
Cena: dohodou

 hala 270m2

pozemek 3000m2


RD s provozními prostory - k dispozici
Vloženo: 03. 05. 12
Lokalita: B o r u Chroustovic
Cena: 860 000,00 K?

jedná se o patrovou budovu, kde v p?ízemí jsou 2 x jednotka a v pat?e jednotka ve slo?ení 1+ 3, nutno provést nov? hygienické za?ízení. Sou?ástí pozemku je chlév. Pozemek o velikosti 1700 m2. Stavba volná. Stavební úpravy nutné.

Mo?né vyu?ít pro chov hospodá?ských zví?at.  


RD s provozním objektem - k dispozici
Vloženo: 03. 05. 12
Lokalita: N a ? e ? i c e
Cena: 1 600 000,00 K?

jedná se o býv. stavení s hospodou, nyní mo?né vyu?ít jako sklady, jednotka 1+2 s p?ísl. a komory, ?áste?n? podsklepeno, plyn p?iveden na hranici pozemku.

pozemek 2 300 m2
   


kancelá?ské prostory - k dispozici
Vloženo: 02. 05. 12
Lokalita: C h r u d i m
Cena: dohodou

objekt po stavební úprav?,  kancelá?e v dobrém stavu.  Nájemní vztah mo?no sjednat ihned.


bytový d?m - k dispozici
Vloženo: 02. 05. 12
Lokalita: Bor u Chroustovic
Cena: 850 000,- K?

jedná se o stavu dvoupodla?ní se sklepními prosotory a celkem 4 jednotky, pozemek 2000 m2, sou?ástí nabídky je chlév

stavební úpravy nutné,  volné

 


restaurace v centru m?sta - k dispozici
Vloženo: 02. 05. 12
Lokalita: C h r u d i m
Cena: dohodou

jedná se o zavedenou restauraci v centru m?sta.  Objekt je v dobrém stavebn?- technickém stavu . Nov? vybavená kuchy? je v nerezu.

 

mo?né i pronájem

 


penzion v Krkono?ích - k dispozici
Vloženo: 02. 05. 12
Lokalita: rekrea?ní oblast Pece
Cena: dohodou

penzion po stavební úprav? v dobrém stavu, ubytování pro 40 lidí  


budova s prodejními plochami - k dispozici
Vloženo: 02. 05. 12
Lokalita: Chrudim
Cena: dohodou

provozní objekt v centru m?sta - k dispozici
Vloženo: 02. 05. 12
Lokalita: C h r u d i m
Cena: dohodou

hala o 3. NP - k dispozici
Vloženo: 02. 05. 12
Lokalita: Chrudim
Cena: dohodou

jedná se o pronájem výrobní haly s výtahem a vytáp?ním blízko centra m?sta  hala je vybudována o 3. NP o ploše 500 m2 v ka?dém podla?í

dle dohody volné

 


Stanislava Ehrenbergerová, Fortenská 138, 537 01 Chrudim 1 :: tel/fax 469 623 365, 604 239 765, ersre@tiscali.cz