Podrobnosti o položce RD v Chrudimi - tato nemovitost je k dispozici

Vloženo: 27. 04. 12
Lokalita: Chrudim IV.
Cena: 3 400 000,00 K

 


 

jedná se o zd?ný  RD o jedné jednotce ve slo?ení 1 +5 a p?íslušenstvím v p?ízemí i pat?e - po stavební úprav?.

 

v dom? jsou parkety, nové hygienické za?ízení, vytáp?ní ?st?ední na plyn, sou?ástí je gará?.  Objekt je celý podsklepená. RD má  2 x  terasi. 

 Dotaz na tuto nemovitost

Žádost o rezervaci
Stanislava Ehrenbergerová, Fortenská 138, 537 01 Chrudim 1 :: tel/fax 469 623 365, 604 239 765, ersre@tiscali.cz