Podrobnosti o položce pozemky pro výstavbu RD - tato nemovitost je k dispozici

Vloženo: 02. 05. 12
Lokalita: ?erná za Bory - P a r d u b i c e
Cena: Cena: 1000,00 K

jedná se o více stavebních pozemk? ur?ených pro výstavbu RD. sít? jsou v komunikaci.

pozemek o vým??e 12000 m2 je ?áste?n? pro výstavbu dle schváleného UP . S výstavbou je mo?né za?ít ihned.  
Dotaz na tuto nemovitost

Žádost o rezervaci
Stanislava Ehrenbergerová, Fortenská 138, 537 01 Chrudim 1 :: tel/fax 469 623 365, 604 239 765, ersre@tiscali.cz