Podrobnosti o položce RD s provozními prostory - tato nemovitost je k dispozici

Vloženo: 03. 05. 12
Lokalita: B o r u Chroustovic
Cena: 860 000,00 K?

jedná se o patrovou budovu, kde v p?ízemí jsou 2 x jednotka a v pat?e jednotka ve slo?ení 1+ 3, nutno provést nov? hygienické za?ízení. Sou?ástí pozemku je chlév. Pozemek o velikosti 1700 m2. Stavba volná. Stavební úpravy nutné.

Mo?né vyu?ít pro chov hospodá?ských zví?at.  
Dotaz na tuto nemovitost

Žádost o rezervaci
Stanislava Ehrenbergerová, Fortenská 138, 537 01 Chrudim 1 :: tel/fax 469 623 365, 604 239 765, ersre@tiscali.cz